คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม 2016

โฮมเธียเตอร์โปรเจคเตอร์

home projector

โปรเจคเตอร์ ที่มีในท้องตลาดปัจจุบันมีทั้งโปรเจคเตอร์ที่ผลิตขึ้นมา  เพื่อฉายภาพยนตร์และที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ฉายภาพในการพรีเซนเทชัน  โปรเจคเตอร์ที่ผลิตขึ้นมาสำหรับฉายภาพยนตร์โดยตรงซึ่งจะเรียกว่าโฮมเธียเตอร์โปรเจคเตอร์   ส่วนโปรเจคเตอร์ที่ผลิตขึ้นมาสำหรับการพรีเซนเทชันก็อาจจะเรียกว่าดาต้า โปรเจคเตอร์หรือมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ก็ได้ โปรเจคเตอร์สำหรับโฮมเธียเตอร์นั้นทางผู้ผลิตออกแบบมาให้มีความสว่างไม่มาก ซึ่งก็จะเหมาะสำหรับฉายภาพยนตร์ในห้องมืดโฮมเธียเตอร์โปรเจคเตอร์ แต่จะมี Contrast Ratio  สูงและมีอัตราส่วนภาพWidescreen16:9  ในการฉายภาพยนตร์ด้วยโปรเจคเตอร์จึงควรใช้โฮมเธียเตอร์โปรเจคเตอร์ซึ่งได้ภาพที่คมชัดและสีสด เหมาะสำหรับฉายภาพยนตร์โดยเฉพาะ
อัตราส่วนภาพ (Aspect Ratio)
โฮมเธียเตอร์โปรเจคเตอร์มีอัตราส่วนภาพ (Aspect Ratio) เป็น 16:9 ซึ่งจะฉายภาพออกมาเป็นแบบ Widescreen เหมือนกับภาพตามโรงภาพยนตร์  16:9 หมายถึงมีอัตราส่วนภาพตามแนวตั้ง 9 ส่วนและมีอัตราส่วนภาพตามแนวนอน 16 ส่วน  แผ่นภาพยนตร์ดีวีดีที่มีวางจำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดถูกผลิตออกมาด้วยอัตรา ส่วนภาพที่แตกต่างกัน  รุ่นใหม่ๆจะมาพร้อมด้วยการระบบสำหรับแก้ปัญหาในเรื่องอัตราส่วนภาพเมื่อใช้ ชมภาพที่เป็น 4:3 ซึ่งจะทำให้ภาพมีขนาด 16:9 โดยมีความผิดเพี้ยนของภาพน้อยที่สุด  กระบวนการนี้จะยังคงสภาพอัตราส่วนดั้งเดิมบริเวณตรงกลางของภาพเอาไว้และทำ การยืดขยายส่วนที่อยู่ด้านข้างออกเพื่อให้ได้พื้นที่การมองภาพขนาดพอดีกับจอ 16:9  อัตราส่วน 1.85 หรืออัตราส่วนที่มากกว่านั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องขอบด้านบนและด้านล่างของ ภาพบ้างแต่ก็ไม่มากนักผู้ชมส่วนใหญ่ยังพอรับได้  ถึงแม้ว่าจะมีอัตราส่วนภาพแบบต่างๆมากมายแต่สำหรับการชมภาพยนตร์ในปัจจุบัน ซึ่งผู้ผลิตภาพยนตร์ส่วนใหญ่ผลิตภาพยนตร์ออกมาในรูปแบบ  Widescreen การที่จะรับชมภาพยนตร์ให้ได้ความรู้สึกตามที่ผู้กำกับภาพยนตร์ ต้องการจึงควรจะใช้โปรเจคเตอร์ที่เป็น Native16:9

อ่านข้อมูลของโฮมดปรเจคเตอร์แต่ละรุ่นได้ที่ https://www.projectorpro.online/